در گزارش دكتر ایزی مطرح شد؛

مدیران كشور در بحران كرونا حكمرانی كارشناسان بهداشتی را بپذیرند

مدیران كشور در بحران كرونا حكمرانی كارشناسان بهداشتی را بپذیرند

به گزارش دكتر ایزی مسئول روابط عمومی كمیته مقابله با كرونا، اظهار داشت: مدیران سیاسی، اقتصادی و امنیتی كشور در بحران كرونا حكمرانی موقت كارشناسان بهداشتی را بپذیرند.


احمد قویدل مسئول روابط عمومی شبكه كمك (كمیته مقابله با كرونا) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شبكه كمك متشكل از مجموعه ای از شبكه های تخصصی سازمان های مردم نهاد و چند تشكل ملی است كه بعد از وقوع بحران كرونا در كشور داوطلبانه تشكیل گردید. البته گردهم آمدن این شبكه ها از زلزله كرمانشاه و با هدف مشاركت سازمان یافته در كمك به مردم آغاز گردیده بود اما ابعاد اجتماعی بحران كرونا شتاب بیشتری به این سازماندهی اجتماعی داد. وی افزود: نیاز به تشكیل شبكه كشوری بعد از دعوت فرمانده ستاد عملیات مقابله با كرونا در كلانشهر تهران، برای حمایت و پشتیبانی سازمان های مردم نهاد از كوشش های دولت برای مهار كرونا احساس شد. بی شك گفتمان مدنی و كارشناسی بهداشتی فرماندهی ستاد كرونای تهران در تشكیل این شبكه نقش مهمی را ایفا نمود. قویدل اشاره كرد: این تجربه به خوبی نشانگر آن است كه اعتماد مسئولین به سازمان های مردم می تواند چه نقش مهمی در توسعه كارهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی و مشاركت مردم ایفا نماید. وزارت كشور در حوزه معاونت مشاركت های اجتماعی نیز با نگاهی مثبت از تشكیل داوطلبانه شبكه كمك استقبال نموده و این شبكه بعنوان یكی از اعضای كارگروه ملی مشاركت در مقابله با كرونا پذیرفته است. شبكه كمك بیش از ۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد و پویش مردمی را پوشش داده و می تواند نقش مهمی در آگاه كردم مردم ایفا نماید. این شبكه برای پیشبرد اهداف تعریف شده كه مبنای آن عبور از بحران كرونا با كمترین لطمه به مردم با محور پیشگیری است ۴ كمیته تخصصی تعریف نموده كه شامل: الف - كمیته تولید محتوا، آموزش و ترویج ب- كمیته تامین منابع مالی و غیرمالی ج - كمیته پشتیبانی از طرح ها و توزیع منابع د- كمیته دیده بانی، مطالبه گری و تعامل است. وی افزود: همین طور شبكه كمك، واحد روابط عمومی را نیز در ساختار خود پیش بینی نموده كه دو وظیفه اطلاع رسانی در حوزه شبكه اجتماعی و ارتباط با رسانه های گروهی كشور را عهده دار است. مستندسازی كارهای شبكه نیز از وظایف این واحد است كه هر روز با ستاندن گزارش ها به صورت یك كتاب مجازی به روز رسانی می شود. برمبنای تصمیم شورای راهبردی این شبكه روزهای شنبه گزارش هفتگی كارهای این شبكه جهت اطلاع عموم منتشر و در اختیار رسانه های گروهی قرار می گیرد. قویدل در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینكه منابع مالی این شبكه چگونه تامین می شود، اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد عضو شبكه ها نخستین كمك ها را به شبكه نمودند و سه حساب بانكی از سه سازمان مردم نهاد با ستاندن مجوز از جمعیت هلال احمر به صورت ویژه برای دعوت عام از مردم برای كمك به این شبكه اختصاص یافته است. وی گفت: شرایط كشور بسیار حساس است. عبور از بحران كرونا در كشور و در جهان نیازمند سیاست گذاری های درست از جانب دولت ها و همكاری همه جانبه مردم است. بزرگترین مخاطره در بحران شیوع یكی بیماری خطرناك كه شدت سرایت آن بسیار بالا است ماجراجویی مدیران سیاسی و اقتصادی كشور است. مسئولین كشور از بالاترین مقام اجرایی دولت تا دهیار باید باور كنند و بپذیرند كه به سفارش های كارشناسان بهداشتی و متخصصین شیوع بیماری عمل كنند. قویدل اضافه كرد: شبكه كمك بر این اعتقاد است كه مدیران دولتی باید برای اجرای دستورالعمل های بهداشتی چاره پیدا كنند، نه آنها را بررسی نمایند. باید باور داشته باشند كه اگر ارشدترین مدیر كشور هم باشند، كارشناس شیوع بیماری نیستند. بهترین راه مقابله با كرونا قرنطینه است. اگر دولت از نظر مالی این ظرفیت را ندارد كه با شرایط قرنطینه كامل از مردم حمایت مالی كند، به همین شرایط حداقلی مقابله با بیماری منحوس كرونا كه شامل تعطیلی واحدهای صنفی و مدارس و دانشگاه ها و طرح فاصله گذاری اجتماعی است، وفادار بماند. وی افزود: برای مردم و مسئولین به خوبی نتایج اجرای این طرح آشكار شده و بار بیمارستان ها كاهش چشمگیری پیدا كرد. كادر درمان تازه نفس كشیده است، انصاف نیست با تصمیم گیری های سیاسی یا اقتصادی این دستاورد بزرگ را از بین برد. قویدل اضافه كرد: شبكه كمك تا كنون سه نامه سرگشاده به رئیس جمهور نوشته و ارتباط و تعامل نزدیكی با دستیار اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت بر قرار نموده است. در این نامه ها سعی شده است مطالبات مردم همچون خواست حداكثری قرنطینه برای قطع زنجیره انتقال بیماری و همین طور توجه دولت به وضعیت معیشت مردم در دوران خانه نشینی منعكس گردد. وی اظهار داشت: رفع فیلترینگ و افزایش پهنای باند اینترنت در دسترس مردم نیز از در خواست های مهم شبكه كمك از رئیس شورای امنیت ملی كشور است. شبكه كمك در راه شكستن تحریم های یكجانبه و غیر انسانی آمریكا مقابل مردم ایران، خودرا همراه دولت می داند. قویدل اضافه كرد: متأسفانه طی سه روز كه باردیگر در سایه صحبت های متناقض مسئولین، خیابان ها مملو از ماشین شد. برخوردهای متفاوت و متناقض با مردم آنها را سردرگم می نماید. اضافه نمودن صفت هایی مانند هوشمند، به فاصله گذاری اجتماعی اساساً نقض غرض است. واحد فاصله متر است و فاصله یك و نیم متر تا دو متر نیازمند سنجش فاصله با متر است. این معیارها بهداشتی و قاطع است. با هوش نمی توان واحد سنجش فاصله را تغییر دارد. وی اشاره كرد: نامه های سرگشاده اصولاً از ابزارهای مردم، جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد برای جلب توجه مسئولین به خواسته ها و مطالباتشان است. ضمن درك شرایط سخت مسئولین بهداشتی كشور این شیوه گفتگوی مسئولین طراز اول كشور سبب سردرگمی و تشتت فكری در میان مردم می شود. هم در خانه بمانید. هم در خانه نمانید یك بلاتكلیفی عمومی ایجاد می نماید. قویدل افزود: بیماری فرصت طلب كرونا بسادگی از این منافذ در مواضع وارد می شود و از مردم قربانی می گیرد. سیاستمداران كشور، مسئولین امنیتی و همین طور صاحبان صنایع و اصناف باید حكمرانی موقت كارشناسان بهداشتی و متخصصان شیوع بیماری ها را بپذیرند. اظهار نظرهای غیر علمی كه در هیچ نقطه ای از جهان سابقه اجرایی هم ندارد فقط ماجراجویی و فرضیه پردازی هایی است كه همانطور كه رئیس قوه قضائیه گفتند بازی با جان و سلامت مردم است. برای نمونه اینكه با سادگی و بدون شناخت علمی از كاركرد یك ویروس مشتاق اجتماعات مردم! بگوییم مردم باید یاد بگیرند با كرونا زندگی كنند! اظهارنظرهای بی پایه و غیر علمی است كه اول اصل را بر بازگشایی مراكز تجاری قرار داده است بعد تلاش می نماید با ادبیات اجتماعی آنرا توجیه نماید. او در آخر ابراز امیدواری كرد كه وزارت بهداشت در شرایط خطیر و لزوم انتقال نظریه های كارشناسی بهداشتی به مردم از ظرفیت شبكه بی نظیر و بی بدیل بهداشت كشور كه از بزرگ ترین شهرها تا روستاهای كوچك را در كشور پوشش می دهد، استفاده صحیح و اصولی نماید. این شبكه بهداشتی از افتخارات ایران در عرصه بین المللی است و بارها كارهای بزرگ بهداشتی را با موفقیت به سر انجام رسانده است. قویدل اضافه كرد: شبكه كمك با نقطه نظرات معاون بهداشتی وزیر بهداشت در ارتباط با لزوم ایجاد محدودیت های جدی برای خروج از منزل و تداوم تعطیلی ها بسیار موافق است. بااینكه این اظهارات تحت عنوان نظر شخصی اعلام شده است این توقع را از وزیر بهداشت داریم كه كمك نمایند نظرات كارشناسان بهداشتی و شیوع بیماری ها و در رأس آنها معاون بهداشت وزارتخانه مقابله با كرونا را رهبری نمایند. این شبكه دارای كارشناسان آموزش دیده ای است كه می توانند با رهنمودهای راهبردی از شیوع بیماری جلوگیری نمایند.

1399/01/19
23:09:11
5.0 / 5
2972
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیماری , تجربه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴

لینک دوستان دكتر ایزی

دکتر ایزی Drez.ir

تگهای دكتر ایزی

drez.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر ایزی محفوظ است

Dr EZ دكتر ایزی

پاسخ به سوالات پزشکی