توسط معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛

تصویر جغرافیای سرطان در ایران، اولین رتبه بندی ۳۰ استان منتشر گردید

تصویر جغرافیای سرطان در ایران، اولین رتبه بندی ۳۰ استان منتشر گردید

به گزارش دكتر ایزی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت اعلام نمود: اولین رتبه بندی ۳۰ استان در شایع ترین سرطان ها بر مبنای نتایج دومین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر كل جمعیت ایران منتشر گردید.


به گزارش دكتر ایزی به نقل از مهر، دكتر رضا ملك زاده نتایج دومین گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر كل جمعیت ایران، پرخطرترین استانهای كشور در ۱۰ سرطان شایع كشور» را شرح داد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینكه تازه ترین آمار ثبت شده موارد جدید بروز سرطان، تحت «نظام ثبت سرطان ایران»، مربوط به سال ۱۳۹۴ (دومین سال ثبت سرطان با پوشش ۷۷ میلیون و ۵۳۹ هزار نفری كل جمعیت در ۳۰ استان) است، توضیح داد: به دنبال ایجاد شبكه ملی ثبت سرطان در ایران، اولین نتایج گزارش ثبت سرطان در كشور كه مربوط به آمار ثبت شده سرطان ها در سال ۹۳ بوده، بعد از تجزیه و آنالیز داده ها، طی سال قبل نهایی و اعلام گردید و امروز شاهد اعلام نتایج دومین گزارش آن هستیم. آخرین آمار بروز سرطان در ایران مجری اصلی بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال افریقا در ایران از بروز ۱۰۸ هزار و ۷۹۸ مورد جدید سرطان در ایران شامل ۵۸ هزار و ۹۲ مرد (۵۳.۳۹ درصد) و ۵۰ هزار و ۷۰۶ زن (۴۶.۶ درصد) در سال ۹۴ اطلاع داد و اظهار داشت: این رقم در سال قبل از آن، ۱۱۲ هزار مورد شامل ۶۰ هزار و ۴۳۲ (۵۳.۹ درصد) مرد و ۵۱ هزار و ۶۲۸ (۴۶.۱ درصد) زن بوده است. به قول ملك زاده، شمار سرطانهای بروز یافته بر مبنای نرخ استاندارد شده سنی در هر دو جنس كل كشور طی سال ۹۴، شامل ۱۴۹.۷۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر (حدود ۱۵۶.۹۵ مرد از هر ۱۰۰ هزار و ۱۳۴.۴۳ زن از هر ۱۰۰ هزار) بوده است. شایعترین سرطان ها در ایران معاون تحقیقات وزیر بهداشت، شایع ترین سرطانها در ایران را بر مبنای آخرین آمار بروز استاندارد شده سنی آنها در سال ۹۴ شامل: سرطان پستان با ۳۲.۹، سرطان پروستات با ۱۶.۹۳، سرطان پوست (غیرملانوم) با ۱۴.۶۸، سرطان معده با ۱۳.۷۰، سرطان روده بزرگ با ۱۳.۳۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر برشمرد. وی ادامه داد: این رتبه بندی شایع ترین سرطان های ایران در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ حفظ شده است. شایعترین سرطانها در مردان ایرانی ملك زاده، سرطان معده با ۱۷.۷۴، پوست غیرملانوم با ۱۷.۴۹، پروستات با ۱۶.۹۳، روده بزرگ با ۱۴.۱۳ و مثانه با ۱۲.۵۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر را شایع ترین سرطان ها در بین مردان ایران برشمرد و اظهار داشت: سرطان معده شایع ترین بدخیمی در جمعیت مردان ایرانی است. به صورتی كه در سال ۹۴، ۶ هزار و ۵۳۷ نفر مبتلا به سرطان معده شدند؛ این درحالیست كه پروژه Globocan سازمان بهداشت جهانی، سرطان ریه را بعنوان شایع ترین سرطان در بین مردان دنیا و سرطان معده را چهارمین سرطان شایع این جمعیت معرفی كرده است. به قول استاد ممتاز گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، میزان بالای بروز سرطان معده در ایران باآنكه كاهش یافته و پیشبینی می شود این روند كاهش در سالهای آینده هم ادامه یابد اما بروز بیشتر آن در بین جمعیت مردان ایران، امكان دارد به دلیل شیوع بالای عفونت هلیكوباكتر پیلوری و چندین عامل خطر محلی بخصوص مصرف تریاك، مصرف بالای نمك و سایر عادات غذایی باشد؛ بر همین اساس، مطالعات بیشتر برای مشخص كردن عوامل خطر و در نتیجه طراحی برنامه های مناسب برای جلوگیری از سرطان معده در ایران ضروری می باشد. شایعترین سرطان ها در زنان ایرانی معاون تحقیقات وزیر بهداشت، همینطور سرطان های پستان با ۳۲.۹، روده بزرگ با ۱۱.۷۰، پوست (غیرملانوم) با ۱۰.۸۵، معده با ۸.۶۷ و تیروئید با ۷.۳۱ را پنج سرطان شایع در میان زنان ایرانی اعلام نمود و اظهار داشت: در سال ۹۴، ۱۲ هزار و ۵۸۸ زن ایرانی مبتلا به سرطان سینه شدند. وی با اشاره به عوامل خطر بروز سرطان پستان و افزایش سرطان روده در میان زنان كشور، به صورت ویژه بر تأثیر چاقی بر این نوع سرطان ها تصریح كرد و با اشاره به اینكه متأسفانه شاهد افزایش شیوع چاقی در میان زنان ایرانی به علت عادات غذایی، كم تحركی و چاقی هستیم، اظهار داشت: میزان بالاتر بروز سرطان پستان در زنان ایرانی نسبت به سایر سرطان های شایع در این جنس، سیاستگذاری ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام این نوع سرطان را ضروری می سازد. رتبه بندی ۳۰ استان ایران در ۱۰ سرطان شایع مردان رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، با استناد به نتایج اولین سال اجرای ثبت سرطان مبتنی بر كل جمعیت ایران (سال ۹۳) پرخطرترین استان های كشور در بروز ۱۰ نوع سرطان شایع مردان و زنان اظهار داشت: نتایج سال ۹۴ هم بعد از آنالیز داده ها، بزودی اعلام خواهد شد، وی ادامه داد: در میان جمعیت مردان ایران، در سرطان معده: اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، سرطان پروستات: یزد، فارس، تهران، سرطان روده بزرگ: سمنان، تهران و یزد، سرطان مثانه: كرمان، یزد، آذربایجان غربی، سرطان ریه: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، كرمان، سرطان خون: اصفهان، یزد، كرمانشاه، سرطان سیستم عصبی: آذربایجان غربی، یزد، زنجان، سرطان مری: زنجان، خراسان شمالی، گلستان، سرطان غدد لنفاوی: یزد، خوزستان، كرمانشاه و سرطان حنجره: خراسان شمالی، كرمان، خراسان جنوبی، استان های دارای رتبه اول تا سوم (پرخطر) هستند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سه استان یزد، زنجان و آذربایجان غربی را استان های پیشتاز در كل ۱۰ سرطان شایع مردان معرفی نمود رتبه بندی ۳۰ استان ایران در ۱۰ سرطان شایع زنان وی سپس استان های دارای رتبه اول تا سوم ۱۰ سرطان شایع زنان ایران را شامل سرطان پستان: تهران، یزد، سمنان، سرطان روده بزرگ: سمنان، تهران، یزد، سرطان معده: اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، سرطان تیروئید: كهكیلویه و بویراحمد، یزد، چهار محال و بختیاری، سرطان خون: اصفهان، یزد، اردبیل، سرطان ریه: بوشهر، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سرطان سیستم عصبی: یزد، زنجان، آذربایجان غربی، سرطان مری: زنجان، خراسان شمالی، گلستان، سرطان تخمدان: یزد، تهران و سمنان، سرطان رحم: زنجان، یزد و تهران را معرفی نمود. به قول معاون وزیر بهداشت، استان های یزد، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین موارد بروز ۱۰ سرطان شایع زنان ایران هستند. گروه سنی بیشترین بروز سرطان در ایران دكتر ملك زاده اظهار داشت: بیشترین موارد بروز تمام انواع سرطان در ایران، در گروه سنی ۷۵ تا ۸۵ سال دیده می شود. جغرافیای سرطان در ایران مجری اصلی مطالعه بزرگ كوهورت گلستان تصریح كرد: درحالیكه سرطان های دستگاه گوارش فوقانی بخصوص معده و مری در شمال غرب و شمال شرق ایران به علت وجود عوامل خطری همچون مصرف تریاك، نوشیدن چای داغ، مصرف كم میوه و سبزیجات تازه و بهداشت نامناسب دهان و دندان بیشتر است، بدخیمی های پستان، روده بزرگ، پوست، تیروئید، مثانه، پروستات و تخمدان در بخش های مركزی و جنوب ایران عمدتاً به علت سبك زندگی، رژیم غذایی، كم تحركی و چاقی فراوانی بیشتری دارد؛ هر چند اظهار نظر دقیق در اینباره نیازمند مطالعات اپیدمیولوژیك است. كاهش سرطان مری در استان گلستان به علت بهبود وضعیت ملك زاده خاطرنشان كرد: البته سرطان مری در استان گلستان به علت بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و بخصوص دسترسی كامل به آب شرب بهداشتی به جای آب غیرلوله كشی و سوخت استاندارد به جای سوخت های نفتی و بیوزیستی در فضای بسته خانه كه همچون عوامل خطر سرطان مری در این استان طی سال های گذشته بود، كاهش قابل ملاحظه ای یافته به صورتی كه از ۱۰۰ در هر ۱۰۰ هزار، به ۲۰ در هر ۱۰۰ هزار بروز (یك پنجم) رسیده است. جایگاه سرطان در علل مرگ در جهان و ایران معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به جایگاه سرطان در علل مرگ و میر پرداخت و اظهار داشت: سرطان دومین علت مرگ و میر در جهان است كه در سال ۲۰۱۵ سبب ۸.۷ میلیون مرگ شده است. بر مبنای پیشبینی سازمان بهداشت جهانی، شیوع سرطان در كشورهای توسعه یافته تا سال ۲۰۲۵، ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: در ایران بعد از حوادث ترافیكی و بیماری های قلبی و عروقی، سرطان بعنوان سومین علت مرگ شناخته می شود. به قول استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران بر مبنای نتایج مطالعه جهانی «بار سرطان در ۱۹۵ كشور جهان» در سال ۲۰۱۶، ۵۴ هزار ایرانی بر اثر سرطان فوت كرده اند كه این میزان مرگ، ۱۴.۹ درصد از كل مرگ ها (۳۶۰ هزار مرگ) در این سال را شامل شده است. مقایسه بروز سرطان در ایران و جهان ملك زاده اظهار داشت: نرخ بروز سرطان در ایران، به صورت قابل ملاحظه ای در مقایسه با میزان بروز سرطان گزارش شده از كشورهای توسعه یافته و حتی بعضی از كشورهای همسایه همچون تركیه پایین تر است. به قول وی، درحالی كه نرخ بروز سرطان در ایران ۱۴۹.۷۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، متوسط بروز سالانه سرطان در دنیا (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) طبق گزارش مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، ۱۸۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر و حاكی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط دنیاست. نویسنده همكار در مطالعه جهانی بار بیماری سرطان اضافه كرد: طبق گزارش مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره»، همچنین، متوسط نرخ بروز سرطان در كشورهای اروپایی، ۲۶۷ در هر ۱۰۰ هزار و در آمریكا ۳۱۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر است كه نشان داده است میزان بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط اروپا و آمریكا هم بسیار پایین تر است. رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، با اشاره به تأثیر افزایش شاخص های خطر سرطان، رشد جمعیت و پیری جمعیت در افزایش موارد بروز سرطان در كشورهای در حال توسعه (شامل ۸۲ درصد جمعیت جهان)، به دلیل افزایش آمار كلی سرطان در ایران پرداخت و اظهار داشت: علاوه بر سه عامل بالا، باید «ثبت دقیق و منظم موارد بروز سرطان» بعد از شكل گیری «شبكه ملی ثبت سرطان در ایران» را هم حتما به این عوامل افزود كه سبب شده آمار سرطان بیشتر از گذشته به نظر برسد. ایران در منطقه «خطر متوسط» سرطان ملك زاده با غیرعلمی خواندن ادعای وقوع سونامی سرطان در ایران اظهار داشت: ضمن آماری كه از مقایسه بروز سرطان در ایران با كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عرضه شد، باید اظهار داشت: طبق گزارش جهانی، ایران در منطقه خطر متوسط بروز سرطان قرار دارد ایران جزو كشورهای برخوردار از جامع ترین و پیشرفته ترین برنامه ثبت سرطان منطقه و جهان معاون تحقیقات وزیر بهداشت «ثبت سرطان» را لزوم اولیه نظام عرضه آمار سرطان در دنیا و همچون مهمترین زیر ساختهای مورد نیاز برای استقرار برنامه كنترل سرطان دانست كه نقش مهمی در طراحی و پایش برنامه های كنترلی سرطان همچون ارزیابی برنامه های غربالگری سرطان، پیگیری بیماران مبتلا به سرطان و ارزیابی شاخصهای پیش آگهی و اختصاص منابع مالی و انسانی و … دارد. وی خاطرنشان كرد: گزارش رسمی «ثبت سرطان مبتنی بر كل جمعیت ایران كه جهت انتشار در Cancer Incidence in Five Continents، معتبرترین مرجع جهانی ثبت سرطان هم مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است، در حالی با تلاش سه جانبه معاونت های «تحقیقات و فناوری»، «درمان» و «بهداشت» وزارت بهداشت و با همكاری دانشگاه های علوم پزشكی كشور بعنوان مجری برنامه ثبت سرطان، تهیه و اجرا شد كه ثبت سرطان در ایران، تا قبل از این، همچون سایر كشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها، دشواری ها و نقایص فراوانی مواجه بود؛ بنابراین تهیه این گزارش را می توان گامی بسیار مهم برای كنترل سرطان در كشور توصیف كرد. رئیس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران «ثبت سرطان در پنج قاره جهان » / Cancer Incidence in Five Continents را هم معتبرترین مرجع جهانی در زمینه «ثبت سرطان در كشورهای مختلف دنیا» توصیف كرد و اظهار داشت: ایران الان همچون كشورهای برخوردار از جامع ترین و دقیق ترین برنامه ثبت سرطان منطقه و جهان است. به قول وی، با اینكه حدود ۷۰ درصد كل موارد سرطان در جهان، در كشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، بیشتر سیستم های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، در كشورهای توسعه یافته قرار دارند و تعداد كمی از آنها در كشورهای در حال توسعه هستند؛ از سویی دیگر، متأسفانه اغلب سیستم های ثبت سرطان موجود در كشورهای درحال توسعه، با كیفیت بسیار پایینی اطلاعات لازم را جهت بررسی موارد سرطان جمع آوری می كنند؛ اما ایران در این زمینه خویش را به سطح كشورهای پیشرفته رسانده است. اولین مقاله از نخستین گزارش ثبت سرطان مبتنی بركل جمعیت ایران، توسط دكتر رضا ملك زاده، دكتر غلامرضا روشندل و همكارانشان، اخیرا در مجله Cancer Epidemiology انتشار یافته است.

1398/03/13
15:15:57
5.0 / 5
4073
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴

لینک دوستان دكتر ایزی

دکتر ایزی Drez.ir

تگهای دكتر ایزی

drez.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دكتر ایزی محفوظ است

Dr EZ دكتر ایزی

پاسخ به سوالات پزشکی